19 Aralık 2010 Pazar

Sokak Savaşa Karşı | Streets Against The War Soundtrack
Sokak Savaşa Karşı | Streets Against The War Soundtrack

01 - Doğu Ekspresi - East Express
02 - 294 Duvar - 294 Walls
03 - Malabadi Köprüsü - Malabadi Bridge
04 - Münazara - Debate
05 - 2 Şehir 1 Operasyon - 2 Cities 1 Operation
06 - Sokak Savaşa Karşı! - Streets Against The War!


14 Kasım 2010 Pazar

Sokak Savaşa Karşı


4 Şehir / 294 Duvar / 2930 km Yol : Tek Animasyon
Türkiye'de sokaklar teröre ve savaşa karşı !

4 Cities / 294 Walls /2930 km Road : One Animation
in Turkey Streets against the terror and war !